Python Intro: Lekcija 5: Brojevi

Brojevi

Python može služiti i kao kalkulator, rad sa brojevima je vrlo jednostavan. Pogledajmo nekoliko primjera.

Cijeli brojevi

In [2]:
print(2+3)
print(2-3)
print(2*3)
print(3/2)
print(3**2)
5
-1
6
1.5
9
In [4]:
red_operacija=2+3*4
print(red_operacija)
14
In [5]:
moj_red_operacija=(2+3)*4
print(moj_red_operacija)
20

Realni brojevi (floating point numers)

Decimalni zapis brojeva
In [7]:
print(0.1+0.2)
0.30000000000000004
Ovaj rezultat je posljedica načina na koji se brojevi reprezentiraju u računaru. Naime, ljudi koriste dekadni brojni sistem (tj. sve brojeve predstavljamo kao stepene sa bazom 10), dok računari rade sa bazom 2 (binarni sistem). Brojeve 0.1 i 0.2 iz primjera računar će predstaviti kao stepen sa bazom 2, kao i njihov zbir, a kako ne postoji tačna reprezentacija broja 3 kao broja "2 na nešto", dešava se situacija iz prethodnog primjera. Stoga je potrebno imati na umu kada se rade operacije sa računarima da je preciznost objektivno ograničena.
In [8]:
print(3*0.1)
0.30000000000000004

Napomena za Python 2.7

Potrebno je paziti da u starijoj verziji Pythona stvari sa brojevima su malo drugačije. Npr. 2/3 bi za rezultat dalo 1, jer Python 2.7 uzima dva cijela broja (2 i 3) i kao rezultat daje cijeli broj (1). U tom slučaju za pravi rezultat morali bi pisati komandu (2.0/3.0), što će dati 1.5.


Nema komentara:

Pokreće Blogger.