Matlab: Učitavanje elemenata matrice i računanje sume elemenata

Primjer jednostavnog koda koji od korisnika traži da unese dimenzije matrice nxm i elemente matrice, a program zatim izračunava i ispisuje sumu elemenata i sumu kvadrata elemenata matrice (ostale kodove možete naći na linku).

Nema komentara:

Pokreće Blogger.