Crtanje grafika u Pythonu - Matplotlib

Za crtanje grafikona u Pythonu potrebno je instalirati sljedeće programe:

    Python
    Numpy - modul koju izvršava većinu matematičkih operacija
    Matplotlib - modul za crtanje

Na linku ispod nalazi se jednostavan priručnik u kojem se obrađene osnove potrebne za crtanje grafikona: crtanje linijskog plota, histograma, promjena boja linija, naziva osa,...

Uvod u crtanje grafikona u Pythonu za početnike


Nema komentara:

Pokreće Blogger.