Matlab: Kubni interpolacijski spline

U Matlabu se kubni interpolacijski spline poziva funkcijom:
ss = spline (x,y,xq)
gdje su y zadate vrijednosti funkcije u tačkama x, a xq vrijednosti u kojima se interpolacijom računa vrijednost funkcije. Gornjom naredbom se dobija niz vrijednosti ss u tačkama xq.

Naredbom pp=spline (x,y) se dobiva tzv. piecewise polinomijalna struktura koja se koristi uz funkcije ppval i unmkpp

Primjer: U 8 tačaka $x$ zadata je vrijednost neke funkcije $sin(x)$. Koristeći kubni interpolacijski spline odrediti vrijednost funckije u 40 tačaka iz intervala $x=[0,10]$.

#Rješenje:
x = [0 1 2.5 3.6 5 7 8.1 10];
y = sin(x);
xx = 0:.25:10;
yy = spline(x,y,xx);
plot(x,y,'o',xx,yy)

Kubni interpolacijski spline za sin(x)Za više detalja za spline u Matlabu pogledati dokumentaciju.

Nema komentara:

Pokreće Blogger.