Python Intro: Lekcija 4 - Python Zen

Zajendica koja koristi Python je prilično šarolika - medicina, nauka, robotika, internet,... Ovako šarolika grupa korisnika i mislilaca je razvila zajednički set mudorosti o tome kako bi dobar program trebao izgledati. Da bi razumjeli Python i ljude koji ga koriste, korisno bi bilo naučiti kako to Python programeri razmišljaju.
Lako je vidjeti niz prinicpa koji su pisani za Python, ako unester komadnu:
In [ ]:
import this
Prokomentarišimo nekoliko mudrosti:
Beautiful is better than ugly.
U Pythonu se cijeni da je dobar kod i lijep kod. Ako napravite posebno elegantan ili efikasan kod za rješavanje nekog problema, posebno ako je problem težak, ostali Python programeri će cijeniti Vaš rad i možda ga zvati lijepim.
Explicit is better than implicit. Bolje je kada je rješenje jasno, nego kada je obrnuto čak i ako je rješenje kraće (neka prečica koja ostavlja nejasnoće).
Simple is better than complex. Complex is better than complicated.
Neka Vaš kod bude jednostavan kada god je to moguće. U ostalim slučajevima, kada je potrebno riješiti zahtjevan problem, rprihvatiti da je rješenje istog komplikovano, ali izbjegavati suvišne komplikacije
Readability counts.
Nekoliko je interesantnih i korisnih programa danas koji su napisani i koje održava samo jedna osoba. Trudite se napisati Vaš kod tako da je moguće da ga i drugi lako čitaju i shvate, ali i Vi sami kada ga ponovo pogledate nakon pola godine. Ovo podrazumijeva i pisanje kvalitetnih komentara u kodu.
There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.
Mnogo je načina na koje se problemi koji se javljaju u programiranju mogu riješiti. Međutim, većina problema se može riješiti koristeći dobro uspostavljen pristup. Kada god je moguće probleme riješavati izravno, bez komplikovanja.
Now is better than never.
Niko nikada nije napisao savršen kod. Ako imate ideju kako riješiti neki problem, napišite kod koji radi. Podijelite ga sa drugima a zatim ga usavršavajte i popravljajte.

Nema komentara:

Pokreće Blogger.