Nelinearna regresija - spline

Linearna regresija je jedan od osnovnih kodova i metoda u analizi podataka. Linearna regresija, pored svih prednosti ima i niz nedostataka, zbog čega su razvijene i nelinearne metode. U ovom tekstu biće objašnjene osnove takvih metoda.

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/03/introduction-regression-splines-python-codes/


Nema komentara:

Pokreće Blogger.