Funkcija za konverziju jedinica u Mathematici

U Mathematici, kao i u ostalim programskim paketima, moguće je sačuvati funkciju ili više njih u jedan fajl, koji se zatim može pozivati kada je to potrebno u kasnijim korištenjima Mathematice. U ovom postu će biti objašnjen jedna od načina. Za primjer je uzet problem konverzije nekoliko mjernih jedinica.

Korak 1: U novom NoteBooku napisati funkciju (ili funkcije) koje želite sačuvati za kasnije pozivanje. Prikazani primjer sadrži četiri funkcije koje vrše konverziju različitih fizičkih jedinica. Pri odabiru naziva funkcija treba paziti da se ne koristi neki od već rezervisanih naziva, kao i da nazivi ne budu komplikovani (vjerujem da će Vaši nazivi biti kretivniji od onih koje sam ja koristio).

Korak 2. Nakon definisanja funkcija, komandom DumpSave kreirati datoteku  naziv_fajla.mx:

DumpSave["C:\\path...\\naziv_fajla.mx", {funkcija1,funkcija2,...}]

Konretno, u primjeru koji je priložen, posljednja naredba je imala oblik:
DumpSave["C:\\Users\\Lenovo\\Documents\\Wolfram\\Mathematica\\konverzija.mx", {BqCu, CuBq, ukg, uMeV}]

Slika 1: Definisanje funkcija i njihovo snimanje u fajl konverzija.mx


Korak 3. Izvršiti Izračunavanja ćelija (Evaluate cells) pritiskom Shift+Enter.

Korak 4. Posao je gotov. Radna površina (NoteBook) je moguće sada zatvoriti (sačuvati ga samo ako planirate kasnije modifikovati broj funkcija koje želite sačuvati na ovaj način). Na Vašem računaru se sada nalazi naziv_fajla.mx u kojem su definisane funkcije koje ćete po potrebi pozivati naredbom DumpGet["C:\\path...\naziv_fajla.mx"].

Primjer upotrebe fajla konverzija.mx

Funkciju koje smo definisali na ovaj način je moguće poslije pozvati bilo za konverziju jedne vrijednosti ili cijelog niza, kako je prikazano u primjeru na slici 2.

Slika 2: Pozivanje funkcija za konverziju mjernih jedinicaNema komentara:

Pokreće Blogger.