Python Intro: Lekcija 2 - Varijable

Varijable

Varijablom nazivamo sve ono što sadržava neku vrijednost. Naprimjer, u Lekciji 1, vrijednost "Hello World!" je mogla biti pridružena nekoj varijabli:
In [1]:
message = "Hello World!"

print(message)
Hello World!
Vrijednost varijable je moguće mijenjati:
In [ ]:
message = "Hello World!"
print (message)

message = "Zdravo svima!"
print (message)

Imenovanje varijabli

 • Varijable mogu sadržavati samo slova, brojeve i donje crtice. Ime varijable može početi sa slovom ili donjom crticom, ali ne i sa brojem.
 • Prazna mjesta nisu dozvoljena u imenu varijable, tako da umjesto njih koristite donje crtice. Umjesto naziva varijable Ime osobe možete koristiti naziv Ime_osobe
 • Ključne riječi koje se već koriste u Pythonu se ne mogu koristiti za nazive varijabli
 • Izbor imena varijable treba biti takav da na što bolji način opisuje veličinu na koju se odnosi, a da u isto vrijeme nije previše dugačak. Npr. fizika_student je bolji naziv od broj_studenata_na_predavanju_iz_fizike.
 • Paziti na upotrebu slova "l" i "o" na mjestima gdje bi se lako mogli pogrešno pročitati kao brojevi "1" i "0".

NameError - Greška u imenu varijable

Vjerovatno i najčešća stvar koja će vam se dešavati dok budete kodirali je greška pri korištenju varijabli. Uzmimo za primjer sljedeću liniju koda:
In [1]:
message="Zdravo svima, ja sam tu da vam pomognem sa učenjem kodiranja :)"
print (mesage)
---------------------------------------------------------------------------
NameError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-1-5cfd717dc4c7> in <module>()
   1 message="Zdravo svima, ja sam tu da vam pomognem sa učenjem kodiranja :)"
----> 2 print (mesage)

NameError: name 'mesage' is not defined
Pogledajmo grešku koja se javila. Radi se o tzv NameError pogreški. Zatim vidimo koji fajl je uzrokovao grešku a zatim i koja linija koda. Na kraju je ispisana i konkretna poruka, tj. da "ime 'mesage' nije definisano". Vjerovatno ste već sami primjetili pogrešku (pogrešno napisano ime varijable). Greška se javila jer nismo bili konzistentni u korištenju imena varijable. Python ne brine o gramatici (da li ćemo varijablu nazvati "message" ili 'mesage') nego o tome da ime jedne iste varijable bude identično napisano svaki puta kada je koristimo.
Ispravno napisan kod iz prethodne dvije linije bi izgledao ovako:
In [ ]:
message="Zdravo svima, ja sam tu da vam pomognem sa učenjem kodiranja :)"
print (message)

Vježba

 1. Napišite vlastitu verziju pozdrava "Hello World!" i pridružite je nekoj varijabli. Ispišite vrijednost varijable na ekran.
 2. Promijenite vrijednost varijable i ispišite je ekran.

Nema komentara:

Pokreće Blogger.