Python Intro: Lekcija 1 - Hello World

Kada učimo novi programski jezik, težimo napisati najjednostavniji kod koji ispisuje neku vrstu poruke ("Hello World!"), čime provjeravamo da je naš računar spreman za programiranje. U Pythonu, ovakav kod je jednostavna linija:
In [1]:
print ("Hello World!")  
Out[1]:
Hello World!
U starijoj verziji Python 2.7 ovaj kod bi imao nešto drugačiju varijantu: print Hello World!

Nema komentara:

Pokreće Blogger.