Instalacija: Jupyter Notebook

Jupyter Notebook je open - source web aplikacija koja se koristi za kreiranje i dijeljenje dokumenata, koja nudi mogućnost pisanja "live" koda, jednačina, vizualizaciju podataka i teksta. Jupyter NB omogućava korištenje numeričkih simulacijam statističkog modeliranja i mnoge druge operacije, Aplikacija je besplatna i lako se instalira na Ubuntu.

U ponuđenom linku nalazi se detaljno uputstvo za instalaciju Jupyter Notebooka na Ubuntu 18.04.

Nema komentara:

Pokreće Blogger.