Anaconda Distribution

Anaconda Distribution predstavlja najpopularniju platformu za Python i R programske jezike u oblasti Data Science. Instalacijom Anaconde instalirate sve što Vam je potrebno za učenje i napredovanje u Pythonu.

Anaconda Python za Windows - Download and Install

Nema komentara:

Pokreće Blogger.