Vizualizacija podataka - savjeti

Podaci koje prezentiramo su onoliko dobri koliko i način njihove prezentacije. Izbor pravog načina vizualizacije podataka je veoma važan, jer omogućava da se istaknu najvažnije poruke i činjenice koje kriju podaci. Nekoliko je različitih načina na koje se podaci mogu vizaulizirati. U svome blogu, Kate Strachny (Author of Journey to Data Scientist, Founder of Humans of Data Science - HoDS) iznosi nekoliko savjeta vezanih za vizaulizaciju podataka. Možete ih pročitati na linku:
https://towardsdatascience.com/tips-for-data-visualization-c00d505db7cf
https://towardsdatascience.com/the-power-of-visualization-in-data-science-1995d56e4208


Nema komentara:

Pokreće Blogger.