Akvizicija i obrada eksperimentalnih podataka

Projektni zadaci:

1. Učitavanje podataka iz xls, csv ili dat formata i plotanje grafika.
Primjer 1.1: Učitati podatke iz datoteke temperatura.txt u kojoj se nalaze vrijednosti temperature u °C u nekom mjestu mjerene u određenim vremenskim intervalima (prva kolona - vrijeme, druga kolona - temperatura). Nacrtati grafikon koji prikazuje promjenu temperature sa vremenom (scatter plot, line plot i bar chart tipove grafa).
2. Fit podataka metodom najmanjih kvadrata.
3. Statistički testovi: t-test, ANOVA, chi-2 ...

Prvi parcijalni ispit - Rješenja (novembar 2018) 
Prvi parcijalni ispit - Zadaci (april 2019)

4. Rješavanje običnih diferencijalnih jednačina - Eulerov metod
5. Interpolacija podataka - kubni spline
Primjer 5.1: Koristeći funkciju rand() generirati 10 slučajnih tačaka u intervalu [0,1], a zatim koristeći kubni spline interpolirati vrijednosti u 100 ekvidistantnih tačaka iz istog intervala.

Drugi parcijalni ispit - Rješenja (januar 2019)
Drugi parcijalni ispit - Zadaci (maj 2019)

Završni ispit - Zadaci (septembar 2019) 

Rezultati prvog testa - april 2019.
Rezultati drugog testa - 2. juni 2019.
Rezultati završnog testa - 12. septembar 2019. 

Zadaci za vježbu!

Akvizicija podataka. Mjerno-akvizicijski sistemi. Digitalna obrada signala. Primjena računara u fizičkim eksperimentima. Virtuelni instrumenti. Senzori. Kompleksni tehnološki sistemi. Populacija i uzorak. Tačnost, ponovljivost, reproduktivnost rezultata mjerenja. Važnije funkcije raspodjele pri mjerenju. Momenti raspodjele. Korelacioni koeficijenti. Centralna granična teorema. Statistički testovi. Chi2-test, t-test. Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednačina. Metod najmanjih kvadrata. 1D i 2D interpolacija.

Objavi komentar

0 Primjedbe